E-portfoolio ja pädevused

V teema “E-portfoolio ja pädevused” ülesanne: Magistrandid, kes juba omavad e-portfooliot, võtke see ette ning analüüsige oma e-portfooliot lähtudes nädala lugemismaterjalidest ja e-portfoolio keskkondade võimalustest:

 • Mida annaks paremaks muuta?
 • Kas ja millise pädevusmudeliga on teie portfoolios esitatu seotud?
 • Mis tüüpi on teie e-portfoolio?
 • Kas seda saaks edukalt rakendada teie pädevuste mõistmiseks ning tõendamiseks?

Veebileht, mida nimetan võibolla ennatlikult oma e-portfoolioks, oli minu poolt alustatud juba enne sisseastumist magistriõppesse. Miks ennatlikult? Ega ma toona ei süübinud e-portfoolio olemusse, standarditesse, tehnoloogiasse. Lähtusin isiklikest eesmärkidest, tegutsedes vajaduse ajel, et koondada kokku, omada ülevaadet, seni laiali olnud blogidest, koostatud õppematerjalidest, koolitustest jm õpetajaametiga seotust. Samal põhimõttel sai loodud “Tulevikuõpetaja digitaalne arengumapp” – vajaduse ajel seoses läbitava koolitusega.

Kokkuvõtte E-portfoolio mõiste materjalidest tegin oma viimase aja lemmikkeskkonda, Evernote’i. Täna ma tean, mis on tegelikult e-portfoolio – Ameerika haridusuuendusprogramm NLII (National Learning Infrastructure Initiative, 2003) on defineerinud e-portfoolio kui suurema kollektsiooni põhjal koostatud valiku autentseid tõendusmaterjale ja reflektsioone selle kohta, mida inimene, rühm või organisatsioon on aja jooksul õppinud ja mida ta oskab teha. 

Enam, kui nimetus e-portfoolio, meeldib mulle mõiste “dünaamiline CV” – see on veebileht, kuhu on salvestatud kogu minu elutöö, millest luuakse erinevates formaatides vaateid esitamiseks kas sõpradele ja perekonnale, koolile, tööandjale, tööintervjuul või sisseastusmiseksamitel.

Kas ka minu magistriõpingutega seotud ajaveebi võiks nimetada e-portfoolioks. Vist võib, kui pidada silmas materjalides mainitut, et õppimine vahetu kogemise kaudu on ebaefektiivne kui sellega ei kaasne kogetu sõnastamine, mõtestamine, arutlus ja selle arvestamine järgmistes tegevustes. Kindlasti on see nii antud kursuse kategoorias. Ma sõnastan ümber loetud materjale, mõtestan seda enda jaoks ümber, seostan varasemaga ja arvestan järgmistes tegevustes. Mis on minu järgmine tegevus? Vaadata kriitiliselt üle oma senine e-portfoolioks nimetatud veebileht ja seda korrigeerida.

Olen täiesti sama meelt E-portfoolio tüüpide, väljakutsete ja barjääride artiklis mainituga, et üha kasvab vajadus e-portfoolio ühilduvuse järgi erinevates keskkondades, et kasutaja saaks loodud sisu ühest keskkonnast teise hõlpsalt üle kanda, kui ta vahetab töökohta või kool saab lõpetatud, just elukestvat õpet silmas pidades.

 • E-PORTFOOLIO OLULISIMAD OMADUSED:
 • koostalitlusvõime teiste tarkvaralahendustega,
 • õige metoodika kasutamine,
 • turvalisus ja kasutatavus

Lühike kokkuvõte teistest aspektidest Evernote’is.

E-portfoolio tüübid, tarkvarad

IMS e-portfolio spetsifikatsioon eristab kuut e-portfoolio tüüpi, millel on erinevad rakenduseesmärgid:

1. Hindamisportfoolio (i.k. assessment portfolio) – eesmärgiks oskuste vastavuse demonstreerimine etteantud skaala (nt. kutsestandardi või õppekava) suhtes.

2. Esitlusportfoolio (i.k. presentation portfolio) – kvalifikatsiooni, saavutuste, oskuste demonstreerimine, tõendite esitamine (nt. atesteerimiskomisjonile või tööotsingu kontekstis); tihti on kaasatud näpunäited, kuidas esitatud sisu tõlgendada. Esitlusportfooliosse salvestab kasutaja need objektid, mida omanik arvab, et tal võib vaja minna teatud intervjuuks või esitluseks. Publiku olemasolu aga suunab kasutajat kriitilisemalt oma saavutuste, plaanide ja eesmärkide peale mõtlema. Positiivsete kogemuste reflekteerimine annab positiivse tagasiside ja see tõstab kasutaja enesehinnangut, mistõttu publik annab omaette väärtuse e-portfooliole.

3. Õpiportfoolio e. õpimapp (i.k. learning portfolio) – õppimise dokumenteerimine ja juhtimine; näitab õppija arengut teatud ajaperioodi jooksul; õppimise e-portfoolio sisaldab tavaliselt refleksiooni funktsionaalsust.

4. Personaalse arengu portfoolio (i.k. personal development portfolio) –toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär). Võib sisaldada õppimise e-portfooliot, kuid on laiem, kuna seotud professionaalse arengu ja tööga.

5. Rühmaportfoolio (i.k. multiple owner portfolio) – rohkem kui üks inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust (näiteks institutsioon, allüksus, töörühm). Võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe; enim meenutab esitluse või õppimise e-portfooliot. Leiab kasutust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks.

6. Tööportfoolio (i.k. working portfolio) – suurem arhiiv, mille põhjal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe. Sisaldab mitmeid erinevaid vaateid. Portfoolio täies ulatuses on juurdepääsetav vaid omanikule; vaated suunatud erinevatele sihtgruppidele. (Läheb, Laanpere, Mets, 2006)

Ülaltoodud jaotust silmas pidades võin oma olemasoleva e-portfoolio, mis kindlasti vajab täiendamist, pigem esitlusportfoolioks nimetada. Sooviga kujundada oma senine portfoolio personaalse arengu portfoolioks, tuleks näiteks lisada isiklikku arengut ja tegevusi kajastav rubriik (senine kajastab ainult professionaalset arengut, karjääri) ja pöörata suuremat tähelepanu reflektsioonile. Kui antud puudused likvideerida, on mul võimalus minu e-portfooliot ka personaalse arengu portfoolioks kujundada.  HT magistriõpingute ajaveebi arvan olevat õpiportfoolio, mis saab tulevikus kindlasti oluliseks osaks minu personaalse arengu portfooliost.

Kuidas võiks e-portfooliot kasutada pädevuste hindamiseks/tõendamiseks? Materjalides mainiti, et pädevuspõhine hindamine on tõendusmaterjalipõhine – see tähendab, et otsus, kas inimene on teatud valdkonnas pädev või mitte, tehakse tõendusmaterjalide põhjal, mis hindajale esitatakse. Kui kujundada oma e-portfoolio personaalset arengut väljendavaks, on hindajal (olgu selleks näiteks tööandja) võimalik kerge vaevaga hinnata tema pädevust ehk sobivust. Teisisõnu, e-portfooliod kui autentsed hindamismeetodid eeldavad, et õppija rakendab hindamisprotsessis oma teadmisi, oskusi, kogemusi, sotsiaalset võrgustikku jne reaalse elu probleemide lahendamisel, demonstreerib oma toimetulekut töösituatsioonis avalikult, seob omavahel teoreetilised teadmised ja praktika.

Proovides hinnata enda haridustehnoloogilist pädevust e-õppe Arenduskeskuse poolt välja töötatud hindamismudeli alusel, on mustvalgel kirjas eesmärgid, ning võimalik kujundada pädevustele vastavaks ka oma e-portfoolio: 2009_padevustabel_personal. (Märkmed pädevustest Evernote’s)

Advertisements

3 thoughts on “E-portfoolio ja pädevused

 1. On näha, et oled selle teemaga süvitsi läinud ja ka oma portfoolioga korralikult vaeva näinud. Mul veel portfooliot ei ole ning Sinu portfooliot pean heaks eeskujuks. See on hästi struktureeritud, sisaldab erialaseid arutelusid, loodud õppematerjale, peegeldab Su hariduskäiku ja täienduskoolitusi…ühesõnaga, mõjub professionaalselt.

  Like

 2. Sul on tore e-portfoolio, aga seda vaadates tulid mul mõned soovitused. Esiteks oleks hea selgelt eristada Sinu tehtud materjalid ning lingid materjalidele, mida Sa kasutad (Smart tahvel, Võimalusi õppematerjalide loomiseks). Teiseks võiks peamenüüs olla ainult e-portfoolio alamlehed ning kõik portfooliost väljuvad lingid (Haridustehnoloogia, Võimalusi õppematerjalide loomiseks, Järjehoidja) võiks kusagil eraldi esitatud olla. Praegune lahendus, kus mõned peamenüü lingid viivad e-portfooliost hoopis välja võib külastajates segadust tekitada. Ning autori nimi võiks ka e-portfoolio juures olla.

  PS. Mulle meeldis, kuidas Sa oled oma postituse juures põhjalikumad märkmed Evernote’i kirjutanud ning lihtsalt lingi postitusele lisanud.

  Like

  • Aitäh asjalike juhiste eest! Vajadus nende järele on suur. Üks paras segadus on minu portfoolios küll. Aga seni on kimbutanud teadmiste, nõuannete puudus ja ajanappus ka. Kindlasti ma arvestan saadud juhistega.

   Like

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s