Autoriõigustest

Autoriõigustega puutun õpetajana kokku eelkõige teiste loodud õppematerjale kasutades ja ka ise uusi õppematerjale luues – ideid otsides, esitlusi, fotosid ja videosid kasutades. Autoriõigused, litsentsid – teema on “õrn” ja teeb ettevaatlikuks. On see ettevaatlikkus tõenäoliselt põhjuseks, miks ma ise ja ka paljud teised õpetajad ei kipu oma loomingut veebis avalikustama. Kindlam on kasutada omaloomingut klassiruumisiseselt. Kuigi klassiruumi digitaliseerimisega on tekkinud vajadus materjale ka veebis nähtavaks teha – õpilaste jaoks. Viimased ilmselgelt eelistavad digitaalseid materjale paberkandjale. Olen varem kasutanud paari loodud materjali juures Creative Commons litsentsi (räägiti sellest Tiigrihüppe koolituse raames). Kuid siis minupoolset süvitsiminemist ei toimunud, pigem sai litsents materjalile lisatud emotsiooni ajel – millestki kindlast ja turvalisest. Loengumaterjalide läbilugemine aga pani juurdlema küsimuse üle – kas on tarviski omaloomingut (õppematerjalide näol) niiväga kaitsta? Mulle ju isiklikult piisab, et minu materjali kasutaja viisakalt viitab, kelle idee ja materjale ta kasutab. Ja positiivne on ju, et materjali kasutaja vajadusel võiks seda edasi arendada, muuta ja omakorda samadel tingimustel edasi jagada. See on ju nagu omamoodi võrgustikus õppimine. Seda enam, et isiklikult olen leidnud vähe selliseid õppematerjale, mis sobiksid 100%-liselt, ikka on vajadus olnud kohandamiseks.

Esmalt vaatasin vene keele õpetajana juba teadlikuma pilguga üle vene keel võõrkeelena õppematerjalide lehed, mida seni kasutanud olen. Näiteks http://rusistica.eu/  Lehe jaluses seisab järgmine viide kopeerimisõigusele:

cc

Aga mis juhtub, kui lähen näiteks lehele “Õpetajale/Esitlused” – klikkides mõne esitluse lingil laetakse see automaatselt minu arvutisse alla. Siit tekkis kohe küsimus – kui esitlus on endale minu arvutis koha leidnud, kuidas ma võin sellega edasi toimetada, et mitte autoriga pahuksisse sattuda? Kas tohin seda esitlust (vm materjali) näiteks välja printida, muuta, siis oma veebilehele üles sättida ja õpilastega/teiste õpetajatega jagada? Ja siit tuleneb ka mulle uus ülesanne – uurida täpselt, kui kategooriline on see “Copiright”? Mida see märk õigupoolest tähendab minu jaoks näiteks sellisel lehel, nagu on Rusistica?

Tee järgmise veebikeskkonna juurde leidsin mõned ajad tagasi läbi GAG õppematerjalide lehe. Kooli kodulehel litsentsi ei täpsustu, ja õppematerjali Wikis ka mitte. Wikisse on koondatud õpetajate koostatud materjalid, mis igaüks on isemoodi kaitstud. Paljudel materjalidel ei ole litsentsi näha, mis loengumaterjalidele tuginedes tähendab, et kõik õigused on reserveeritud. Kuid leidus ka CC litsentsiga materjale. Näiteks Kohtla-Järve GM materjalid:

Hõiva

Koolielu.ee õppevara lehel sirvides jäid näppu materjalid, mis on enamjaolt kaitstud ülalnäidatud viisil: CC BY NC.  Kuid leidsin ka materjale, mis on avalik omand:

Hõiva

Eestis tuntuimates õppematerjalide repositooriumites kasutatud litsentside kohta leiab üksikasjaliku  ülevaate H. Põldoja loengumaterjalidest.

Seoses antud kursuse praktilise tööga (interaktiivne õppematerjal vene keele tundi) otsustasime Jaanikaga valida CC BY litsentsi: “Enda õppematerjale koostades tuleks autoriõiguse järgimisele tähelepanu pöörata, et hiljem oleks võimalik õppematerjale teiste õpetajatega jagada. Eesti väiksuse juures on oluline, et õpetajad teeksid omavahel koostööd ning igas õppeaines tekkiks avalike ja edasiarendust võimaldavate õppematerjalide kogu” (Põldoja). Materjalide loomisel planeerime esialgu kasutada Youtube’i, Wikimedia Commons materjale. Koolis olen õpilaste hulgas propageerinud ka PhotosForClass pildipanka – mugav keskkond, sest pildi allalaadimisel arvutisse kuvatakse automaatselt pildi all ka kasutajale vajalik info:

277563047

Muid materjale tõenäoliselt ei kasuta, sest õppematerjali loomise töövahend pakub ise hulgaliselt illustratiivseid materjale. Kuid üks küsimus tekkis veel: kas on lubatud kasutada õpiku/töövihiku materjale nende nn digitaliseerimiseks (kasutades üks-ühele või kohandatult neidsamu juhendeid, sõnu ülesannetes jm sisu)? Kas on lubatud? Kui on, siis millistel tingimustel?

MIDA UUT SAIN TEADA!

Varem ma seda ei teadnud, kui olen nüüd sama meelt, et litsentside ühilduvuse probleem on/võib saada takistuseks õppematerjalide avalikustamisel.

Ülesanne 5