3. Arvamustekaeve. Seosed ja tegutsemismustrid foorumites, jututubades, blogides.

Arvamustekaeve. Seosed ja tegutsemismustrid foorumites, jututubades, blogides. Seosed märksõnade vahel andmekogumites

Kolmanda seminaripäeva märkmed ja loenguslaidid.

Viimases kontaktloengus viisime läbi oma grupitöö viimase etapi. Loengumaterjalides on märgitud, et “Erineva tähendusega tegevustel on e-õppe keskkonnas kindlad rollid, nad interakteeruvad omavahel, vahel on see tegevuste omavaheline koosmõju sünergiline, mõnikord aga pärsivad sarnased tegevused üksteist . Õpianalüütiline lähenemisviis e-õppes eeldab süsteemset vaadet õpisüsteemis toimuvate tegevuste omavahelisele koosmõjule.” (Pata). Uurisime pakutud näidete põhjal erinevaid andmekogusid ja analüüsiskeeme.

Praktiliseks ülesandeks grupile oli:

  • koguda oma õpisüsteemist õpitegevuse andmed (vt meie grupi andmetabelit)
  • otsustada, millise kategooriate süsteemiga andmeid oleks sobilik klassifitseerida – otsustasime klassifitseerida andmed „erialane“, „metaoskused“ ja „igapäevaelu“. 123
  • Luua kategooriate süsteemi kirjeldav tabel (sisaldab kategooriate nimesid, selgitusi ja näiteidkategooriad märkisime olemasoleva andmetabeli veergude pealkirjadeks ning iga postituse jaoks märkisime „0“ nende kategooriate alla, kuhu see ei kuulunud, ja „1“ kategooria alla, kuhu see kuulus (vt tabelit).

Koostasime risttabeli, kuhu märkisime ära, mis kategoorias kõige enam postitati. Meie grupiliikmed olid osalt pedagoogid, osalt muude erialade esindajad. Sellest lähtuvalt uurimisime  ja võrdlesime õpetajate ja mitteõpetajate postituste kategooriaid. Meid huvitas, millised erinevused esinevad muu eriala esindajate („töötajad“) ja pedagoogide postituste arvus kategooriate kaupa?

1234

Tabeli põhjal on võimalik teha järgmisi järledusi (kuigi grupi liikmete arv ja ka kogutud andmete hulk olid liiga väikesed):

  • muul erialal töötavad liikmed olid enim jäädvustanud erialaseid õpikogemusi ja teisele kohale jäid igapäevaeluga seotud õpikogemused.
  • Pedagoogid olid jäädvustanud peaaegu võrdselt erialaseid ja metaoskustega seotud õpikogemusi ning igapäevaelu jäi tublisti maha.