HT praktika eesmärgid

Vaatluspraktika soovin läbi viia Tartu TERA koolis, mis on kaasaegse õppimist ja õpetamist toetava tehnoloogiaga varustatud kool, kus õppimiseks ja õpetamiseks kasutatakse aktiivselt IKT vahendeid ja tavakoolist erinevaid õpetamisemeetodeid.

Töötan ise sel aastal haridustehnoloogi vaatevinklist lähtuvalt kahes erinevas koolis haridustehnoloogina:

  1. põhikoolis, kus juhtkond on innovaatikale avatud, võimaldades kaasaegsete töövahendite soetamist ja kasutamist; kus õpetajad on digipädevuselt tavapärasest pädevamad, motiveeritud õppima ja ennast vastavalt vajadustele iseseisvalt arendama;
  2. gümnaasiumis, kus enamus õpetajad ei kasuta aktiivselt IKT vahendeid, kaasaegseid õppekeskkondi ja kus haridustehnoloogina tuleb alustada peaaegu päris algusest.

Seonduvalt viimatikirjeldatuga soovin vaatluspraktika tulemusel saada vastuse küsimusele – kuidas TERA kooli haridustehnoloog oma ametis alustas?

  1. Millised olid esmased tööülesanded, olulisemad prioriteedid, kas ja kuidas need on ajas muutunud?
  2. Milliseid arenguetappe (protsesse) on kool läbinud seoses IKT vahendite kasutamisega?
  3. Milliseid nõustamistehnikaid haridustehnoloog igapäevaselt kasutab? Kuidas see reaalselt praktikas toimub ja toimib?
  4. Milline on kooli õpetajate digipädevuse tase? Kas tase on ühtlane? Kuidas õpetajaid kaasata ja motiveerida kasutama kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid ja keskkondi?
  5. Millised on erakoolis haridustehnoloogi töötingimused?

Põhipraktika viin kokkuleppe kohaselt läbi osaliselt Tallinna Ülikoolis, nõustades sealseid õppejõude kasutamaks e-õppeks eDidaktikumi õppekeskkonda.

Lisaks soovin praktika kaudu panustada oma magistritöösse, mille teemaks on IKT integreerimine vene keele kui võõrkeele õpetamisse.

Advertisements