Testide koostamise vahend Quizstar

Uudse vahendina katsetasin Quizstar’i.

Vahend pakub järgmisi võimalusi:

quizstar_1

Õpilasele ja õpetajale on eri tasandid vahendi kasutamiseks:

quizstar_8

“Test settings” lehel saab määrata testi sooritamise ajalimiidi, mitu korda on lubatud testi sooritada, kuidas näeb testi sooritaja tagasisidet jmt:

quizstar_2

“Question form” lehel sisestatakse ja seadistatakse küsimused:

quizstar_92

Küsimuste juurde on võimalik lisada meediafaile (fotosid, audiofaile, videoklippe):

quizstar_3

Positiivne, et saab lisada audio- ja videofaile oma arvutist ja lubatud on ka vistutamine ja “HTML tags allowed”. Oma testi lisasin html koodiga video Youtube’st, mis on hea võimalus, sest lisatavate failide max suuruseks võib olla 1 MB. Audiofailid avanevad testi täitmisel eraldi uues aknas. Alla laetud failid arhiveeritakse keskkonnas.

Küsimusetüüpe on kokku 3: avatud vastusega, valikvastustega ja õige/vale küsimused. Miinuseks on, et avatud vastustega küsimused ei anna punkte (Socrative vahend lubab avatud vastustega küsimused, kuid võimalikud vastustevariandid saab testi koostaja sisestada ja vastaja saab punkte):

quizstar_9

Positiivne, et iga küsimuse juurde on võimalik lisada juhis ja ka õpilasele antav tagasiside tekst (nt lisaks õige vastusele ka pikem selgitav tekst). Testi koostaja saab määrata, mitu punkti õige vastus annab.

Testi saab aktiveerida kuupäeva- ja kellaajaliselt, aga saab valida ka “always active” võimaluse. Testi aktiveerimisaja määramisel on oluline tähele panna, et “All times are CST(US/Chicago)“.

quizstar_5

Valmis testide (repositooriumi) lehel on ükskiasjaliselt kirjeldatud ka erinevate ikoonide tähendused, mis hõlbustavad kasutamist:
quizstar_4

“Report manager” lehel saab vaadata ja hallata sooritatud testide tulemusi (fotol loodud katsetesti tulemused, kus sooritajaks olin mina ise):

quizstar_91

Quiz Results overview lehel näeb testi üldtulemusi. Student results lehel saab iga testi sooritaja kohta vaadata tulemusi küsimuste kaupa. Tulemusi saab välja printida ja oma arvutisse alla laadida.

Testi lõpus saabõpilane enne vastuste lõplikku kinnitamist neid veel muuta (change answer):

quizstar_93

ja pärast kinnitamist näeb sooritaja oma tulemusi kokkuvõtvalt, kuid saab valida ka testi võtme, kus on näidatud õiged vastused:

quizstar_7

Kõige enam meeldis mulle antud vahendi juures:

  • selle lihtsus – lisaks tavapärasele juhendile (kuidas kasutada) on jooksvalt testi koostamise erinevatel lehtedel kirjas mida ja kuidas teha, ei tule endal mõistatada ega Youtube’i abi otsima minna;
  • tagasiside andmise ja saatmise võimalused;
  • meediafailide lisamise võimalused;
  • venekeelse tähestiku kasutamisvõimalus;
  • testi seadistamise võimalused.

Puuduseks vahendi juures on, et testi päises olevaid inglisekeelseid juhiseid ei saa muuta ega kustutada; test ei anna linki, et seda jagada. Testi vaadamiseks/täitmiseks logige ennast sisse õpilase vaates (kasutaja: maigah ja parool: maigahallap). Testi disain ei ole väga kaunis (nt ei ole võimalik testi seadete juures korrigeerida fotode suurust, see tuleb eelnevalt, enne allalaadimist ära teha).

Link Ülesandele Arvutipõhine testimine.

Teemasiseselt pakutud tasuta keskkonnad arvutipõhiseks testimiseks:

Küsimuste tüübid testides:

“Veebipõhised testimissüsteemid võimaldavad testiküsimuste koostamist ja küsimuste põhjal testide kokku panemist. Õppija saab vastamise järel automaatse tagasiside ning vastused ja tulemused salvestatakse süsteemi.” (Põldoja). Sellist tüüpi vahenditest olen seni kasutanud Socrative ja Kahoot keskkondi. Sarnastel tingimustel on võimalik testida ka Nearpod vahendi abil, mis on küll sisult juhitud esitluse koostamise töövahend, kuid võimaldab lisada valikvastustega, avatud vastustega küsimusi, lünktekste ja anda tagasisidet õpilasele tema tulemuste kohta ja analüüsida õpetajal testi ja õpilaste vastuseid üldisemalt.

Õpihaldussüsteemidest, mis võimaldavad testide loomist, olen kasutanud seni Moodle’t ja katsetanud Eliademy’t. Samuti olen kasutanud HotPotatoes vahendit, mis on hea programm enesekontrollimiseks õpilasele koos tagasisidega ülesande täitmis lõpus. Puuduseks õpetaja jaoks on see, et testi tulemusi ei salvestata ja tulemusi ei ole võimalik analüüsida. Tänu antud kursusele olen tutvunud sisupakettide koostamise vahenditega XOT ja MyUdutu. Vistutamist võimaldavatest vahenditest on igapäevaselt koolis kasutusel Learningapps, PurposeGames ja Quizlet. Google Forms’i olen ka kasutanud, ka testimise eesmärgil, kuid tagasiside kogumiseks, analüüsimiseks ja õpilasele saatmiseks teinud “käsitööd”. Tänu Romili postitusele antud teemal, olen taaskord targem ja valmis seni teadmata Forms’i võimalusi katsetama.