Vaatluspraktika eneseanalüüs

15. oktoobril olin vastavalt eelnevale kokkuleppele oodatud Tartu Erakooli (edaspidi TERA) vaatlema sealse haridustehnoloogi, Liisi Griffeli tööpäeva. Alustas Liisi TERA’s inglise keele õpetajana, kuid kasutas siis juba aktiivselt IKT vahendeid, hoidis ennast kursis uute õpetamismeetodite ja töövahenditega.

TERA on tuntud kui iPad’ide õppetöös kasutamise teenäitajana haridusmaastikul. 2011.a jääb TERA esimene kokkupuude iPad tahvelarvutitega – siis muretseti esimene klassikomplekt tahvelarvuteid. 2013.a. muretseti personaalsed iPad’id 1., 4. ja 7. klasside õpilastele ja loodi kooli ka osalise koormusega haridustehnoloogi ametikoht. Tänaseks on koolis 360 tahvelarvutit ja haridustehnoloogina töötab Liisi Griffel ka täis koormusega.

Seoses iPadide kasutuselevõtuga investeeriti korralikku wifi-võrku, klassidesse esitlustehnika soetamisse (Apple TV, Lightning to VGA üleminekuadapterid, HDMI sisenditega projektorid). iPadidel on kaitseks korralikud kaaned. iPadide sünkroniseerimiseks kasutatakse Apple Configurator tarkvara. Reeglina kasutatakse õppetöös tasuta rakendusi. Tasuliste rakenduste ostmine on reguleeritud AppleStore kinkekaardite abil. Haridustehnoloogi ametikoha loomisega investeeriti aga ennekõike inimestesse – õpetajate koolitamisse. Lisaks on õpetajatel kasutada MacBook sülearvutid ja iPad Mini tahvelarvutid (kus on klassi tahvlitega samasugune sisu). Klassides on lisaks lauaarvutite komplektid, audiotehnika, TV monitorid (võimaldavad ekraanidel kuvada erinevaid vaateid, nt rühmatööde puhul). Kooli tegemisi seoses iPadidega on võimalik jälgid nende blogis iPadid TERAs.

Haridustehnoloogil on oma tööruum, mida jagatakse kooli IT juhiga. Haridustehnoloogina täidab Liisi TERAs järgmisi ülesandeid:

  • õpetajate nõustamine ja koolitamine (individuaalkonsultatsioonid, grupikoolitused vestlusringidena ainevaldkonna õpetajatega, kooliastme õpetajatega kord nädalas, kus tutvustatakse uusi rakendusi, arutletakse, vahetatakse kogemusi);
  • uute, õppetööd toetavate tahvlirakenduste ja veebitöövahendite otsimine;
  • haridustehnoloogiline tugi ainetundides, näidistunnid (vajadusel osaleb HT ainetunnid, õpetaja või õpilaste toetamiseks);
  • iPadide haldamine (uute rakenduste otsimine, rakenduste installeerimine, tahvlite sünkroniseerimine, hooldamine);
  • programmeerimis huviringi juhendamine
  • vestibüülis asuva kooli TV administreerimine.

1. tund – grupikoolitus 2. klassi õpetajatega.

Osales 4 õpetajat. Teemaks on ruumiliste kujundite konstrueerimisrakendused iPadides. HT ja õpetajad vahetavad isiklikke kogemusi, pakkudes välja, millised rakendused on olnud õpilastele huvipakkuvad ja millede kasutamine on toetanud õpitegevust. Õpetajatel on kaasas tahvlid ja arvutid, koos vaadatakse äpid üle, vajadusel juhendatakse üksteist. HT pakub välja mõned uued rakendused ja demonstreerib nende kasutamist. Õpetajatel tekivad kohe assotsiatsioonid ainetunni teemadega, millal mida kuidas ära kasutada. Vaadeldud rakendused olid:

  1. Blox3D 3d1
  2. Think3D.me 3d

HT lubab uued rakendused klassi Apple ID-le installeerida. Rakenduste installeerimiseks tuleb HT-l installeerida klassi Apple IDle uus rakendus. Kõigis klassi tahvlites on aktiveeritud automaatne rakenduste update, mis hõlbustab rakenduste paigaldamist paljudesse tahvlitesse:

updates

Õpetajad räägivad ka oma plaanidest: milliseid rakendusi lähitulevikus soovitakse kasutada ja lepitakse kokku uus konsultatsioonitund ja teema.

2. tund: 3.klasside õpetajate nõustamine

Koos vaadatakse Showbie rakendust, mis on saadaval veebirakendusena, iOs rakendusena AppStore’s. Showbie on nn paberivaba klassiruumi rakendus, kuhu õpilased saavad lisada oma sooritatud ülesandeid; õpetajad saavad luua ülesandeid, anda õpilastele vahetut tagasisidet. Õpetajal on vajalik luua tööks klassid. Õpilased ja õpetajad saavad osaleda klassi koodi abil üksteise klassides. Õpetajal on võimalus näha kõigi õpilaste töid, neid kommenteerida erinevate rakenduse tööriistade abil (markerid, pliiatsid, häälkommentaarid, tekstkommentaarid). Tasuta versioonis on õpetajal võimalik luua kuni 150 ülesannet.

Nõustamisel osalenud õpetajad on positiivselt meelestatud ja leiavad, et antud rakenduse kasutamise läbi väheneb paberil töölehtede arv (õpetaja saab keskkonda lisada faile oma arvutist, mida õpilased saavad tahvlites otse täita ja täidetud ülesandena üles riputada). Eriti positiivseks pidasid õpetajad head uut võimalust koguda ühte kohta õpilaste poolt tahvlitesse tehtud tööd, neid kommenteerida ja tagasisidestada. Ühtlasi tegid õpetajad positiivse komplimendi – HT võiks olla olemas tagataskus õhtul kodus, kui tunde ette valmistatakse. Showbie rakendust olen ise varem korra proovinud kasutada. Nüüd tuletas see ennast meelde. Eesmärk on koostada töövahendi kasutusjuhend (videojuhendina) ja tutvustada rakenduse kasutamist ka oma koolis õpetajatele.

3. tund – programmeerimiskuu raames annab HT programmeerimistundi. 

Tund algab vestlusega, kus esitatakse küsimus “Mis on programmeerimine?”. Lõpus seletab HT üle, mis see on, tuues näitena teatri näite (kus näitlejad on justkui programmeeritud täitma mingit rolli). HT näitab ekraanil Python koodi. Viiakse läbi mäng, kus üks õpilane on robot, teised peavad andma talle häälkäsklusi liikumiseks klassis. Seejärel jätkub tund iPadi rakenduste Kodable, RunMarco kasutamisega. Tublimad saavad võimaluse klassikaaslasi juhendada, kuid HT teeb märkuse, et kaaslast on võimalik aidata ainult teda juhendades, mitte koodi ette kirjutades. HT juhendab õpilasi individuaalselt, vastavalt vajadusele.

4. tund: programmeerimise huviring. 

Ringitöö toimub kord nädalas, töörühmades (vastavalt õpilase edasijõudmisele). Ringis osalevad 1.-3. klasside õpilased. Tunnis kasutatakse rakendusi Fuzz, RunMarco ja Tynker.

5. tund: grupinõustamine, LearningApps

Õpituba alguses selgitab HT välja osalejate taseme, rakenduse kasutamise kogemused. Kasutajakonto on osalejatel varem juba loodud. Vaadatakse koos läbi järgmised äppide koostamise võimalused:

learningapps.org

learningapps.org

 

 

 

 

HT juhib pidevalt õpetajate tähelepanu rakenduse kasulikkusele ja võimalustele, kasulikele nippidele ülesannete loomise juures (nt miljonimängus on kaval luua ühele tasemele mitu küsimust, siis erinevatel mängijatel küsimused vahetuvad).

Nõustamistehnikatena oli võimalus mul jälgida siis eelkõige grupinõustamist. Liisi Griffel peab aga väga oluliseks ka järjepidevat nõustamist – oluline on tema jaoks hoida õpetajajaid nn fookuses, korraldades neile vestlusringe, õpitubasid.

Liisi organisatsioonivälise nõustamise kogemus on mul ka olemas. Olen osalenud mitmel seminaril, IKT konverentsil, kus Liisi tutvustab koolis kasutusel olevaid meetodeid. Esimene kogemus oli TÜ haridusuuenduste keskuse poolt korraldatav iPadide koolitus. Tänu sellel koolitusel osalemisele ja Liisi poolt tutvustatud võimalustele sai reaalsuseks ka meie koolis iPadi’de kasutuselevõtt. Viimane kogemus pärineb aga Hitsa nutiseminarilt “Nutiseadmega nutiõpetajaks”, kus Liisi demonstreeris väga vahvat liitreaalsuse rakendust Aurasma ja koolis õpilase poolt koostatud ebatavalisi õpikuid, millede koostamiseks on Aurasma rakendust kasutatud:

Aurasma rakenduse kasutamise integreerisin seejärel ka endapoolt kureeritava Digikuu 2015 (oktoober) tegevusplaani, kus esmalt tutvustasin rakenduse kasutamisvõimalusi õpetajatele ja seejärel said õpetajad võimaluse õpilastele rakendust tutvustada, et luua liitreaalne õppematerjal valitud õppeaines.

Milliseid haridustehnoloogia rakendamisega/kasutamisega seotud arenguvõimalusi oli võimalik kogeda praktikakohas?

Saadud kogemused olid kõik kasulikud. Päev oli sisutihe ja töine. Uute rakendustena iPadides hakkasin ise HTna kasutama AppsGoneFree, Animation Desk rakendusi, mis sel päeval olid tasuta AppStore’s saadaval.

Suurepärase materjalina jagas Liisi TERAs kasutusel olevate rakenduste kogumikud, mis olid salvestatud Google Drive’i. Rakenduste ülevaadet on hea jagada edaspidi oma kolleegidega. Samas sain idee, kuidas meie koolis kasutuselolevaid rakendusi kollektsioneerida, Digisillas kajastada ja ka lapsevanematele tutvustada.